Hotel mattering

Laskavý marketing nové generace

Pojem mattering přináší nový přístup k oboru hospitality, protože na lidech a rozmanitosti světa záleží.

Reaguje na současné potřeby lidí a planety
Reflektuje globální etický kodex cestovního ruchu UNWTO
Zohledňuje Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030
Uvozovky

Mattering je pečující mateřský přístup k podnikání, lidem, přírodě i vztahům. Odklání se od vytěžujícího principu marketingu k tomu regenerativnímu a laskavému.

- Michaela Thomas - hlavní propagátorka matteringu v ČR

HOTEL MATTERING je myšlenkový směr, který věří v sílu pohostinnosti, pravdivosti a kvality. Nastavuje zrcadlo stávajícímu konceptu hotelového marketingu a dává naději nové generaci hostů i hoteliérů. Svými principy reaguje na současné potřeby lidí i přírody a je laskavým přístupem k podnikání v oboru #hospitality.

Marketing vs. mattering

Principy hotelového matteringu zároveň přirozeně reflektují globální etický kodex cestovního ruchu UNWTO (světová organizace cestovního ruchu) a Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Koncept #hotelmattering se tak snaží tyto dva významné mezinárodní snahy přiblížit českým subjektům cestovního ruchu.

Globální etický kodex UNWTO

Uvozovky

Křišťálovou kouli vlastním, ale budoucnost vidět nedokážu. Avšak pravdou je, že budoucnost si tvoříme právě nyní naším pohledem na svět a konkrétními kroky. Začněme proto tvořit a žít hotelnictví, které obohacuje nejen lidi (majitele, zaměstnance, hosty), ale i přírodu a destinaci. Hotelnictví je krásným oborem, za který jsem se rozhodla bojovat touto cestou a inspirovat tak ostatní k udržitelnému podnikání v oboru hospitality.

Hotelový marketing prodává ubytovací kapacitu, mattering naplňuje poslání pohostinnosti.
Rám

Co má společného pečení bábovky s hotelnictvím?

Při pečení bábovky je pro nás stejně důležité, aby bábovka krásně vypadala (marketing), ale aby také skvěle chutnala a vyvolala chuť přidat si další kousek (mattering).

V HOTELNICTVÍ JE TO STEJNÉ:

chceme, aby byla nabídka lákavá (marketing), ale také, aby si host pobyt užil a odjížděl nejen nadšený, ale i s chutí opět se vrátit (mattering).

Hotel mattering má za cíl:

 • Chránit rozmanitost a jedinečnost destinace prostřednictvím zodpovědného podnikání v oboru hospitality.
 • Přinášet nové příležitosti do regionu, spolupracovat s místními komunitami a podílet se na udržitelném rozvoji v místě podnikání.
 • Budovat dlouhodobé, upřímné vztahy s hosty a bezpodmíněnou pohostinností přispívat k jejich pozitivnímu zážitku z návštěvy regionu.
 • Přetvářet podnikatelský potenciál v konkrétní nabídku služeb, které obohacují hosty, přinášejí kvalifikovaná pracovní místa a profit místním farmářům, výrobcům a dodavatelům.
 • Eliminovat manipulaci, nátlak a klamání zákazníka za účelem vyššího zisku.
 • Inspirovat k odpovědnosti za péči o místo, díky kterému může podnikatel provozovat své podnikání v oboru cestovního ruchu.
 • Poukázat na fakt, že v hotelnictví je mnoho aktérů, kteří vykořisťují destinaci pro zisk malého počtu lidí.
 • Dát vodítko všem, kteří chtějí najít v oboru #hospitality vedle slušného zdroje živobytí i skutečné životní naplnění.
Dobrý marketing přivede nové zákazníky, pohostinnost a mattering zákazníky udrží.

Více informací o #hotelmattering

Ma-tt-ering / matter - mother - mater / z latinského MATKA, z anglického ZÁLEŽET NA NĚČEM, PEČOVAT O něco, někoho.

Několik let ve mně zrálo jedno velké přání - začít více propagovat šetrné hotelnictví. V roce 2022 mě osud zavedl do kanceláře Butterflies & Hurricanes. Právě díky Míše Thomas a jejímu týmu se mi vše spojilo. Sama Míša mi po první schůzce napsala, že mattering vlastně již žiji, mám ho uvnitř sebe. A právě díky tomuto setkání jsem se pustila do zlepšování Spokojeného podniku, jeho poslání. Vnitřně cítím, že jsem se vydala správnou cestou.

S pojmem "Nová generace hostů" jsem nepřišla náhodou. Reflektuje změny, které se dějí ve spojitosti s rozmachem cestovního ruchu na globální úrovni. Stále více lidí cestuje a přirozeně si tak otevírá obzory (mladí i staří). Právě poznávání nových kultur a přírodních krás nás činí vnímavějšími vůči přírodě i lidem. Nová generace hostů přikládá význam hodnotám jako je svoboda, unikátnost, jedinečnost, zároveň přirozeně inklinuje k respektu a péči o přírodu. Právě cestovní ruch obecně je skvělou příležitostí k nerůstu (méně utrácet za věci, více za zážitky). Udržitelný cestovní ruch s sebou přináší obrovskou příležitost pro investice do rozmanitosti světa na mnoha možných úrovních.

Obor hospitality nám nabízí možnost spojení s okolím a příležitost pro uplatnění své osobní štědrosti, pohostinnosti. Když můžete hostit a rozumíte, že tento vztah funguje oboustranně (hosté ho akceptují a respektují vás i destinaci), tak pomáháte vytvářet novou vrstvu komunity: Nové generace hostů = světoobčanů. Říká se, že pohostinnost je známkou duševní otevřenosti vůči okolí, vůči světu. Právě proto je pro mě téma pohostinnosti tak zásadní a každého pohostinného člověka si nesmírně vážím. Pravdou totiž je, že skrze pohostinnost můžeme najít cestu nejen sami k sobě, ale i k celému světu. Ptáte se jak? Vědomá pozornost teď a tady a pohostinnost (srdečný zájem) o ostatní, o okolní svět, je největším darem, který může každý z nás darovat celému světu skrze jednotlivá setkání s ostatními - známými i cizími - lidmi.

Možná, že věnujete více pozornosti a času tomu, abyste působili skvěle, místo toho, aby se vaši hosté cítili skvěle. :)

Pro koho tu jsem?

 • Pro ty, které trápí profesní slepota a ocenili by nezávislý pohled
 • Pro ty, kteří chtějí své ubytovací zařízení posunout dále
 • Pro ty, kterým chybí nové nápady
 • Pro ty, kteří jsou pohlceni provozem a nemají čas na kreativní činnost
 • Pro ty, kteří by ocenili parťáka , který jim pomůže plnit středně a dlouhodobé cíle
 • Pro ty, kteří chtějí definovat vizi podniku a nasměrovat celý tým jedním směrem
 • Pro ty, kteří chtějí zvýšit tržby díky jedinečnosti svého ubytovacího zařízení
 • Pro ty, kteří si chtějí hlavní prodejní kroky dělat sami, ale ocenili by občasnou výpomoc a radu
 • Pro ty, kteří chtějí přestat sledovat konkurenci a pořádně to rozjet po své vlastní ose

Pokud jste se alespoň v jednom bodě našli, je docela možné,
že nám to spolu bude klapat.